Tag: MBBS Page 1 of 2

madhavbhusaldai

Madhav Bhusal – An Emerging Icon of Medical Aspirants

MadhavDaiii
Madhav Bhusal

Born in Butwal, one of the major cities of Nepal, Madhav Bhusal was a brilliant student early from his beginning. He was a bright kid; need not to mention he was a topper guy since his childhood though he refuses to be called so. He is a Faculty at NAME Nursing Plus, an instructor/teacher at Butwal Pre-Medical & Pre-Engineering Institute, and an Author cum Editor at Nirvana Publication. He has done a Bachelor of Science (Physics Major) from Tri-Chandra College (TU) Kathmandu and has been pursuing MBBS at Devdaha Medical College & Research Institute.

एम.बि. बि. एस. को लागि कसरी पढ्ने त ? | माधव भुसाल | PART THREE |

३ नं का विद्यार्थिहरु जसको Basics ठिकै भएका अनि राम्रो स्कोर गरेर राम्रो कलेजमा डोनेसनमा पढ्न चहान्छन्।

एम.बि. बि. एस. को लागि कसरी पढ्ने त ? | माधव भुसाल | PART TWO |

२ नं का विद्यार्थिहरुको लागिः


२ नं का अर्थात Basics ठिकै भएका तर छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर पढ्न चहाने विद्यार्थिहरु।
तपाईँहरुलाई म ईन्सटिच्युट गएर नै Basics strong गराउने सल्लाह दिन्छु किनकी तपाईँहरु अहिले लगभग १००० तिरको rank मा पर्नुहुन्छ र तपाईँ भन्दा केही न केही जान्ने साथिहरु जो २०० तिरको rank मा परिरहेका छन्, तिनिहरुसँग पनि तपाईँलाई प्रवेश परिक्षामा भिड्नु छ।
यदि ईन्सटिच्युट नजाने निर्णय गरिसक्नु भएको छ र घरमै स्वःअध्ययन सुरु गरिसक्नु भएको छ भने पनि ठिक छ तर, आफ्नो परिश्रमको दियो निभ्न नदिनुहोस्। बुझ्नुस्, तपाईँ ति Basics strong भएका विद्यार्थिहरु भन्दा केही तल हुनुहुन्छ, यसलाई जित्ने एउटै उपाय छ, त्यो हो तपाईँको ईच्छाशक्ति। यदि तपाईँको ईच्छाशक्ति मजबुत छ भने तपाईँलाई माथि पुग्न केही समय लाग्दैन।

Page 1 of 2

Copyright © Nepthage - Amateur Nepali Writers' Blog 2021. All rights Reserved

Translate »